Skip to main content

Werkwijze

 

trots21. Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wat in eerste instantie alleen is met de ouder(s), kijken we samen of kindercoaching geschikt is voor uw kind. Vervolgens maken we een afspraak voor het intakegesprek. Voordat dit gesprek plaatsvindt, vraag ik u een intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier zal ik U per mail toesturen.

 
2. Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek is ook uw kind aanwezig en bij voorkeur beide ouders. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en waar u en uw kind hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen, aanvullende gegevens, zorgen en verwachtingen kenbaar maken en kan ik de informatie verzamelen die ik nodig heb om het traject met uw kind op te starten.

3. Het traject
Een traject wordt op maat afgestemd in overleg met ouders en kind. Het is belangrijk tussentijds te evalueren. Ik vind het prettig van u te horen wat er ervaren wordt en hoe het gaat. Tijdens de eerste aantal sessies onderzoekt en verheldert de kindercoach de hulpvraag en ook wordt hier gewerkt aan de vertrouwensband tussen coach en kind die onmisbaar is voor het traject.

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat er geen standaard oplossingen bestaan. Onbewust weten kinderen waar het antwoord te vinden is: in hen zelf! Er wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten en kwaliteiten van uw kind om samen deze oplossing te vinden. Door nieuwe vaardigheden aan te leren of 'vergeten' vaardigheden weer op te roepen, gaan we op weg naar een uniek doel: het doel van úw kind!

Ik vind het belangrijk af te stemmen op en aan te sluiten bij de hulpvraag en achterliggende behoeften van het kind. Tijdens de coaching maak ik gebruik van oefeningen ter bevordering van ontspanning (visualisatie/ademregulatie), bewustwording (fysiek/mentaal inzicht), lichaamswerk (bewegingsspelen) en spelvaardigheid (concentratie/ coördinatie). Ook is er ruimte voor verwerking d.m.v. tekenen, verhalen, gesprekken enz. Ik maak ook graag gebruik van technieken uit NLP en RET. Daarnaast biedt Kids' Skills de mogelijkheid om in korte tijd een nieuwe of 'vergeten' vaardigheid eigen te maken. Als kindercoach stem ik af op het kind met díe methoden en technieken die het beste bij uw kind passen. Hierbij wil ik zoveel mogelijk gebruik maken van de sterke kanten van het kind.

4. Afronding
Na afronding van het gehele traject, sluiten we samen af met een eindgesprek. Meestal is uw kind hier ook bij aanwezig en heb ik met hem/haar doorgesproken wat we gaan bespreken. Uw kind zal dan zelf vaak ook e.e.a. vertellen en/of laten zien! Ik vind het waardevol dat uw kind ons hardop hoort vertellen wat er allemaal is geleerd en gedaan: een afsluiting met een warm bad vol complimenten! Doel; Kinderen zijn trots op zichzelf en ouders zijn trots op hun kind!
Het aantal sessies dat uw kind nodig heeft is vooraf lastig te bepalen. Dat hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders.

De kindercoach is gebonden aan de beroepseed. Met uitwisseling van gegevens wordt dan ook zorgvuldig omgegaan.

Locatie
Trots kindercoaching oss maakt gebruik van de praktijk ruimte op de Rossinistraat 9 in Oss op maandag en woensdag