Trots!

Voor wie en wanneer

Kindercoaching is geschikt voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jaar. De sessies voor kindercoaching vinden plaats in de Rossinistraat 9 in Oss, bij het Buitenschoolse Net op de bovenverdieping.

Wanneer kindercoaching?

Op een moment in het leven van je kind dat je je als ouder, opvoeder zorgen maakt over de ontwikkeling, het gedrag of anderszins. Specifieke leerproblemen vragen een behandeling die op een ander vlak ligt. Leerproblemen en gedragsproblemen kunnen echter wel zeer nauw met elkaar verbonden zijn.

Opvoeden is een pittige taak. En die taak wordt er niet makkelijker op als uw zoon of dochter niet zo lekker in zijn vel zit. Bijvoorbeeld omdat hij of zij onzeker of verdrietig is. Of misschien iets vervelends heeft meegemaakt, thuis of op school. Ik help u én uw kind dan graag weer op weg.

Overleg tussen leerkracht, intern begeleider, schoolarts of huisarts en de coach kan noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt altijd toestemming van de ouders gevraagd. We leven in een tijd waarin veel van ons wordt verwacht. Ook van kinderen. Om je staande te houden in deze wereld is een goede basis noodzakelijk: zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen groeit door goede begeleiding en positieve ervaringen op te doen.

In mijn praktijk begeleid ik kinderen van 4 tot 12 jaar die gebrek aan zelfvertrouwen ervaren. Dit kan o.a. ontstaan doordat uw kind perfectionistisch is of dat ze denken dat ze niks kunnen en toch alles altijd mislukt. Het gevolg van weinig zelfvertrouwen kan zijn: vast zitten in het denken, gefrustreerd, bang of boos omdat toch niks lijkt te lukken. Deze kinderen help ik door zich bewust te laten worden van hun kwaliteiten. Immers, wie weet wat hij kan, staat stevig in zijn of haar schoenen. Een waardevolle kracht voor de rest van het leven!

De coach is gebonden aan de beroepseed. Met uitwisseling van gegevens wordt dan ook zorgvuldig omgegaan.